pays beaujolais vertproducteur fermierproduit artisanal fermier

O nás pro Vás


Výročí založení kopané se vztahuje k Listině z roku 1930 proto je vhodné si připomenout pár faktů z historie. Fotbal se v Blučině začal hrát již v roce 1922. Hrávalo se na místech kde se sešlo, později se našlo misto pod Humny, i když přes hřiště jezdily povozy tak se muselo přestat hrát a uvolnit cestu projíždějícím.
Z popudu Jana Sevránka, hrajícího v Žabčicích, byl založen Sportovní Klub - Blučina v roce 1929. Zakládajícími členy jsou : Stanislav Schiller č.116, Jan Zapoměl č.95, Václav Tyc č.27, František Dlabka č.64. Prvním předsedou se stal pan Servánek.
V červnu roku 1929 se začalo hrát jako pouliční Liga. Poté Sportovní Klub - Blučina podal žádost na Západomoravskou župu o členství, které bylo vyřízeno 1.4. 1930. První valná hromada se konala ale již 6.1. 1930.

V roce 1930 bylo sehráno 10 zápasů. Hrálo se na sokolském hřišti. V té době fotbal neměl na růžích ustláno a bez mecenášů ( dnešních sponzorů)jako  řezník pan Václav Brabec nebo pan Hnilička by to nešlo. V druhé polovině 30. let se  u nás fotbal nehrával a tak mnoho hráčů hrálo v okolních oddílech např. Opatovice (Svoboda Rudolf), Žabčice (Sevránek Jan), Měnín (Jiřikovský Stanislav).

Další takzvané "Druhé založení SK" a přijetí do svazu Bradovy západomoravské žumpy je potvrzeno v dokumentu ČSF z 12. prosince 1940 v Praze. Kde SK-Blučina byla dne 30. Listopadu 1940 přijata za člena a přidělena župě Bradově Západomoravské. Po tomto období,  kdy se vrátili hráči hrající v okolích oddílech, kde vyrostlo pár nových talentů jako Skapal Bohuslav, Brabec Jaroslav a hráli zde i hráči z Brna za naturálie (jídlo,..). Už se ním zachovalo více dokumentů, jako první vstupenky, výsledkové tabulky atd. To vše si můžou zájemci prohlédnout na menší výstavce zde na hřišti.

V éře po druhé světové válce se vybudovalo nové hřiště na obecním pozemku nad sokolským hřištěm. Kabiny na hřišti nebyly a proto se hráči převlekali ve staré Valtrové cihelně.  Fotbal v té době vedli pani Otava Valdimír a Drabálek Jan.
V následujících letech kdy SK byl sloučen se sokolem a byly mu přiděleny kabiny na malém hřišti, které byly dosti vzdálené se přistoupilo v roce 1956 k vybudování kabin přímo u hřiště. Dnešní tzv. staré fotbalové kabiny, které využívá Tenisový oddíl.

Z hráčů 40. a 50. let bych chtěl jmenovat : Hnilička František, Svoboda Rudolf, Teiner Václav, Darolík Karel, Valtr František, Srnec Jan, Gebauer Josef, Kyrš Jan, Srnec Josef, Kopřiva Vladislav, Kopřiva Jan, Jiříkovský Stanislav, Skopal Bohuslav, Vyhňák Jan, Rožnovský Matěj, Riedl Josef, Odehnal Emil, Zajíc Jindřich, Fiala František, Táborský František a Březina Jan.

Po tomto seznámení s naší nejstarší historii přichází na řadu 60. a 70. léta, která patří bezesporu po sportovní stránce k naším nejúspěšnějším. Od roku 1967 až do roku 1977 se zde hrál nepřetržitě 10 let okresní přebor a dorost několik roků I.A třídu.
V tom období se přistoupilo k otočení a rozšíření hřiště o což se velmi zasloužil trenér I mužstva pan Vítězslav Otřísal z Moutnic.  V roce 1972 na podzim za předsednictví pana Jana Kleina se začalo s výstavbou nových fotbalových kabin a díky příspěvku JZD Blučina byly následujícího roku v červnu dokončeny. Toto období je také nerozlučně spjato s družbou s oddílem Moter Ostervik Harz z Východního Německa a mimo to s hráči jako Strava Slávek, Ježek Bohuslav, Navrátil Vojtěch, Dlabka Jan, Kopřiva Václav, Svoboda Jan, Klimeš František, Böhm František, Rebhán Josef a Krumpole Josef.

Po následujících 80.-90. a současnosti bych se chtěl zmínit jen ve stručnosti, neboť zřejmě budou námětem při stých oslavách v roce 2030.  Devět roků se zde opět hrával Okresní přebor, v roce 2000 se zatrávnilo hřiště. V současnosti máme 5 fotbalových družstev - přípravka, žáci (vítěz třídy), dorost (vítěz třídy), mužstvo A, mužstvo B.

Foto bude dodáno časem.

Za SK-Blučina Tomáš Čaňo