pays beaujolais vertproducteur fermierproduit artisanal fermier

Aktuality


 

Zpráva o činnosti za rok 2017

Spolek SK Blučina,z.s. je zaměřený na sportovní činnost.

Celkový počet členů je 200

Sdružuje 3 oddíly :

Fotbalový, tenisový a hokejový

Fotbalový oddíl je vedený pod Fotbalovou asociaci České republiky (FAČR). Zde je celkem 104 aktivních členů, z toho je 40 dětí a mládeže do 18ti let. Fotbalový oddíl má 6 mužstev,  která jsou zapojena do mistrovských soutěží.

SK Blučina má ve vlastnictví fotbalové hřiště a 2 budovy kabin. Od Obce Blučina má pronajaté přilehlé pozemky, které užívá na základě dlouhodobé  nájemní smlouvy.  V březnu a v dubnu před zahájením jarní fotbalové sezony proběhly tři brigády. Byla provedena drobná údržba sportovního zařízení, jako jsou nátěry fotbalových branek, zábradlí kolem hřiště, nátěr a oprava laveček, úpravy a úklid přilehlého okolí hřiště, jako je seční mezí a vyhrabávání staré trávy, drobné stavební opravy chodníku a plotu.

V červnu v areálu fotbalového hřiště jsme ve spolupráci s Obcí Blučina a dalšími čtyřmi spolky  uspořádali Dětský den. Zde se sešlo na 200 účastníků, převážně dětí. Hasičský sbor předvedl zásah při hoření objektu, cvičení psi předvedli své umění při zadržení a agility, Myslivecký spolek měl svůj koutek se střelbou na cíl, kulturní komise Obce Blučina vedla děti ve vědomostních soutěžích, byla zde atrakce jako trampolína, zorba koule, skákací hrad a jiné. Členové SK předvedli malý výcvik kopané a dovednostní soutěže s míčem.

V červenci byl uspořádán pohárový turnaj v kopané za účasti čtyř mužstev. První místo obsadili  Muži A.

V srpnu a v září bylo realizováno workoutové hřiště. Tato akce byla hrazena částečně z dotací Jihomoravského Kraje a částečně z dotace Obce Blučina. Sestava workoutového hřiště slouží pro rozvoj sportovních činností.  Je využíváno jak členy SK, tak i širokou veřejností.

Tenisový oddíl sdružuje 28 členů. Členové se starají o tenisový kurt a budovu starých kabin, která je součástí sportovního areálu. Bylo uspořádáno několik brigád na úpravu tenisového kurtu a jeho okolí. Byly provedny i drobné opravy budovy, výměna podlahy a oken.

V  tenisovém oddílu je i nohejbalový tým. Tento uspořádal v červnu amatérský nohejbalový turnaj za účasti dvanácti mužstev z okolních vesnic.

Hokejový oddíl sdružuje prozatím 16 členů. Zúčastnili se hokejových zápasů na amatérské bázi v Rosicích a v Brně.